Witamy w firmie KAPICA

Od 2008 roku jesteśmy prężnie działającą firmą budowlaną. Ciągle się rozwijamy, zdobywając nowe doświadczenia i nowe kwalifikacje poprzez podejmowanie nowych, nierzadko wymagających projektów.

Bazujemy na doświadczonej kadrze inżynieryjnej i dobrze przygotowanej kadrze pracowniczej. Do realizacji powierzonych zadań wykorzystujemy własny park maszynowo – sprzętowy.

Ponieważ to my jako pierwsi wchodzimy na plac budowy powierzone nam zadania wykonujemy solidnie i terminowo, dbając o satysfakcję klienta.

Witamy w firmie

KAPICA

Od 2008 roku jesteśmy prężnie działającą firmą budowlaną. Ciągle się rozwijamy, zdobywając nowe doświadczenia i nowe kwalifikacje poprzez podejmowanie nowych, nierzadko wymagających projektów.

Bazujemy na doświadczonej kadrze inżynieryjnej i dobrze przygotowanej kadrze pracowniczej. Do realizacji powierzonych zadań wykorzystujemy własny park maszynowo – sprzętowy.

Ponieważ to my jako pierwsi wchodzimy na plac budowy powierzone nam zadania wykonujemy solidnie i terminowo, dbając o satysfakcję klienta.

Zakres naszych prac

Roboty ziemne i drogowe
 • nawierzchnie drogowe
 • kostka brukowa układana maszynowo
 • nawierzchnie asfaltowe
 • stabilizacja gruntów
 • podbudowy pod posadzki
 • wykopy szerokoprzestrzenne
 • makroniwelacje
 • budowy nasypów wraz ze stabilizacją gruntów
 • polepszanie gruntów słabonośnych
 • wymiany gruntów
 • posadowienie pośrednie obiektów
Sieci zewnętrzne
 • sieci sanitarne i deszczowe
 • sieci wodociągowe i przeciwpożarowe
 • drenaże, odwodnienia torowisk
 • zbiorniki retencyjne bezodpływowe, rozsączające komory wodomierzowe
 • oczyszczalnie ścieków
 • sieci elektryczne
 • sieci gazowe
Budownictwo przemysłowe i kubaturowe

Zakres
naszych prac

 • nawierzchnie drogowe
 • kostka brukowa układana maszynowo
 • nawierzchnie asfaltowe
 • stabilizacja gruntów
 • podbudowy pod posadzki
 • wykopy szerokoprzestrzenne
 • makroniwelacje
 • budowy nasypów wraz ze stabilizacją gruntów
 • polepszanie gruntów słabonośnych
 • wymiany gruntów
 • posadowienie pośrednie obiektów
 • sieci sanitarne i deszczowe
 • sieci wodociągowe i przeciwpożarowe
 • drenaże, odwodnienia torowisk
 • zbiorniki retencyjne bezodpływowe, rozsączające komory wodomierzowe
 • oczyszczalnie ścieków
 • sieci elektryczne
 • sieci gazowe

Nasze realizacje

Nasze realizacje